CÔNG TY TNHH VALQUA VIỆT NAM

MICA FILLER PRODUCTS

SPIRAL WOUND GASKETS MADE OF MICA FILLER VALQUA NO.M590
SPIRAL WOUND GASKETS MADE OF MICA FILLER VALQUA NO.M590

Sản phẩm Gaskets gioăng xoắn Mica filler (dạng cơ bản)
 VALQUA No.M590
        
http://www.seal.valqua.co.jp/en/valquatight/m590/


Ưu điểm 1

Là gioăng cuốn sử dụng Filler Mica Cross less

Ưu điểm 2

Ngăn chặn sự suy giảm cường độ ở giới hạn nhỏ nhất do tác động của sự gia nhiệt.

Ưu điểm 3

Gioăng cuốn có hình dạng cơ bản được sử dụng trong các tấm chắn, vỏ bọc, chóp của các loại bình chịu áp, điển hình là nắp van,  mặt bích ống dạng gài và dạng rãnh. Sản phẩm được sử dụng ở vị trí có bề rộng hẹp, có thể yên tâm sử dụng ở chỗ có áp lực cao.

 

Chất lỏng không thích hợp

Khí dễ cháy, khí độc.

Ứng dụng

Sử dụng trong môi trường HTS là môi trường gia nhiệt ở nhiệt độ cao (Ôxy hoá: Natri nitrat, Kali nitrat, hợp chất Natri nitric).

 

Sản phẩm liên quan
SPIRAL WOUND GASKETS MADE OF MICA FILLER VALQUA NO.M591
Sản phẩm Gaskets gioăng xoắn Mica filler (sản phẩm gắn vành ngoài)
SPIRAL WOUND GASKETS MADE OF MICA FILLER VALQUA NO.M592
Sản phẩm Gaskets gioăng xoắn Mica filler (sản phẩm gắn vành trong)
SPIRAL WOUND GASKETS MADE OF MICA FILLER VALQUA NO.M596
Sản phẩm Gaskets gioăng xoắn Mica filler (Sản phẩm gắn cả vành trong và vành ngoài)