CÔNG TY TNHH VALQUA VIỆT NAM

MICA FILLER PRODUCTS

SPIRAL WOUND GASKETS MADE OF MICA FILLER VALQUA NO.M596
SPIRAL WOUND GASKETS MADE OF MICA FILLER VALQUA NO.M596

Sản phẩm Gaskets gioăng xoắn Mica filler (Sản phẩm gắn cả vành trong và vành ngoài)
 VALQUA No.M596
         
http://www.seal.valqua.co.jp/en/valquatight/m596/


Ưu điểm 1

Là gioăng cuốn sử dụng Filler Mica Cross less

Ưu điểm 2

Ngăn chặn sự suy giảm cường độ ở giới hạn nhỏ nhất do tác động của sự gia nhiệt

Ưu điểm 3

Vành ngoài của gioăng có gắn cả vành trong và vành ngoài có vai trò như  một tiêu chuẩn để quy định lượng thắt chặt và sự tăng cường của gioăng, hơn nữa nó còn có tác dụng định tâm cho gioăng một cách dễ dàng.

Ưu điểm 4

Do loại gioăng này sử dụng đồng thời cả vành trong nên mặc dù có sự thắt chặt quá mức thì cũng  không lo ngại đường kính trong bị biến dạng. Bởi vậy sản phẩm có gắn cả vành trong và vành ngoài có thể lắp được vào mặt bích dạng phẳng và là loại gioăng có độ tin cậy cao nhất khi sử dụng ở nhiệt độ và áp suất cao.

 

 

Chất lỏng không thích hợp

Khí dễ cháy, khí độc.

Ứng dụng

Sử dụng trong môi trường HTS là môi trường gia nhiệt ở nhiệt độ cao (Ôxy hoá: Natri nitrat, Kali nitrat, hợp chất Natri nitric).

Sản phẩm liên quan
SPIRAL WOUND GASKETS MADE OF MICA FILLER VALQUA NO.M590
Sản phẩm Gaskets gioăng xoắn Mica filler (dạng cơ bản)
SPIRAL WOUND GASKETS MADE OF MICA FILLER VALQUA NO.M591
Sản phẩm Gaskets gioăng xoắn Mica filler (sản phẩm gắn vành ngoài)
SPIRAL WOUND GASKETS MADE OF MICA FILLER VALQUA NO.M592
Sản phẩm Gaskets gioăng xoắn Mica filler (sản phẩm gắn vành trong)