CÔNG TY TNHH VALQUA VIỆT NAM

MICA FILLER PRODUCTS

SPIRAL WOUND GASKETS MADE OF MICA FILLER VALQUA NO.M591
SPIRAL WOUND GASKETS MADE OF MICA FILLER VALQUA NO.M591

Sản phẩm Gaskets gioăng xoắn Mica filler (sản phẩm gắn vành ngoài)
 VALQUA No.M591
        
http://www.seal.valqua.co.jp/en/valquatight/m591/


Ưu điểm 1

Là gioăng cuốn sử dụng Filler Mica Cross less

Ưu điểm 2

Ngăn chặn sự suy giảm cường độ ở giới hạn nhỏ nhất do tác động của sự gia nhiệt.

Ưu điểm 3

Viền ngoài vành ngoài của gioăng gắn vành ngoài nội tiếp với bu lông của mặt bích, định tâm cho gioăng một cách dễ dàng. Ngoài ra vành này còn có vai trò như một tiêu chuẩn quy định lượng thắt chặt và sự tăng cường của gioăng.

Ưu điểm 4

Là sản phẩm được sử dụng ở môi trường có nhiệt độ cao, về cơ bản nên sử dụng sản phẩm NoM596 (sản phẩm gắn cả vành trong và vành ngoài).

Ưu điểm 5

Trường hợp nhóm áp lực của mặt bích ≥ 900 (JIS63K) hoặc đường kính danh nghĩa của mặt bích ≥ 650A (26B) thì sử dụng sản phẩm có gắn cả vành trong và vành ngoài.

 

 

Chất lỏng không thích hợp

Khí dễ cháy, khí độc.

Ứng dụng

Sử dụng trong môi trường HTS là môi trường gia nhiệt ở nhiệt độ cao (Ôxy hoá: Natri nitrat, Kali nitrat, hợp chất Natri nitric).

Sản phẩm liên quan
SPIRAL WOUND GASKETS MADE OF MICA FILLER VALQUA NO.M590
Sản phẩm Gaskets gioăng xoắn Mica filler (dạng cơ bản)
SPIRAL WOUND GASKETS MADE OF MICA FILLER VALQUA NO.M592
Sản phẩm Gaskets gioăng xoắn Mica filler (sản phẩm gắn vành trong)
SPIRAL WOUND GASKETS MADE OF MICA FILLER VALQUA NO.M596
Sản phẩm Gaskets gioăng xoắn Mica filler (Sản phẩm gắn cả vành trong và vành ngoài)