CÔNG TY TNHH VALQUA VIỆT NAM

BLACKTIGHT

BLACKTIGHT VALQUA No.6592
BLACKTIGHT VALQUA No.6592

Sản phẩm BLACKTIGHT (Sản phẩm gắn vành trong)
VALQUA No.6592
        
http://www.seal.valqua.co.jp/en/valquatight/6592/


Ưu điểm 1

Là gioăng cuốn sử dụng chất liệu Filler Graphite (giấy than), là loại gioăng có gắn vành trong.

Ưu điểm 2

Gioăng gắn vành trong là vật được sử dụng trong mặt bích ống dạng gài, vành trong không chỉ có tác dụng tăng cường  cho gioăng mà nó còn có tác dụng làm nhỏ khoảng cách giữa đường kính trong của ống với gioăng, là vật phòng tránh sự ứ đọng của chất lỏng cũng như sự ăn mòn phần góc của mặt bích. Trường hợp nhóm áp lực của mặt bích ≥ 900 (JIS63K) hoặc đường kính danh nghĩa của mặt bích ≥ 650A (26B) thì sử dụng sản phẩm gắn vành trong.

Ưu điểm 3

Do có tính kín khí tốt, nên tính năng kín khít trong chân không và trong thể khí được nâng cao  đáng kể.

Ưu điểm 4

Do có tính phù hợp vượt trội đối với chu trình nhiệt và chu trình áp lực nên sử dụng lực thắt chặt ít.

Ưu điểm 5

Khả năng chống bức xạ tốt (cũng có sản phẩm sử dụng cho ngành năng lượng nguyên tử)

 

Chất lỏng áp dụng

Như nước, nước biển, nước nóng, hơi nước, dầu thô, cồn, dầu động thực vật, dầu truyền nhiệt,  dung môi thông thường,  axit nhẹ, chất kiềm nhẹ, axit mạnh, chất kiềm mạnh, không khí, khí Nitơ, khí trơ, khí thải, khí dễ cháy, khí độc, chất lỏng ở nhiệt độ cực thấp.

Chất lỏng không thích hợp
            Khả năng chống bức xạ tốt ( cũng có sản phẩm sử dụng cho ngành năng  lượng nguyên tử), ôxy.

Ứng dụng

Đặc biệt là loại gioăng thích hợp nhất cho việc sử dụng trong hơi nước có nhiệt độ và áp suất cao, trong dầu truyền nhiệt ( ngoại trừ HTS). Cũng thích hợp sử dụng ở nơi có nhiệt độ cực thấp


Sản phẩm liên quan
BLACKTIGHT VALQUA No.6590
Sản phẩm BLACKTIGHT (Sản phẩm gắn vành trong)
BLACKTIGHT VALQUA No.6591
Sản phẩm BLACKTIGHT (Sản phẩm gắn vành ngoài)
BLACKTIGHT VALQUA No.6596
Sản phẩm BLACKTIGHT (Sản phẩm gắn cả vành trong và vành ngoài)