CÔNG TY TNHH VALQUA VIỆT NAM

BLACKTIGHT

BLACKTIGHT VALQUA No.6591
BLACKTIGHT VALQUA No.6591

Sản phẩm BLACKTIGHT (Sản phẩm gắn vành ngoài)
VALQUA No.6591
        
http://www.seal.valqua.co.jp/en/valquatight/6591/


Ưu điểm 1

Là gioăng cuốn sử dụng chất liệu Filler Graphite (giấy than), là loại gioăng có gắn vành ngoài.

Ưu điểm 2

Viền ngoài vành ngoài của gioăng gắn vành ngoài nội tiếp với bu lông của mặt bích, định tâm cho gioăng một cách dễ dàng. Ngoài ra vành này có vai trò như một tiêu chuẩn quy định lượng thắt chặt và sự tăng cường của gioăng. Nếu sử dụng trong mặt bích dạng phẳng, do có thể phát sinh biến dạng bất thường phần đường kính trong của gioăng, nên sử dụng sản phẩm No.6596 ( gắn cả vành trong và vành ngoài) là tốt nhất. Trường hợp nhóm áp lực của mặt bích ≥ 900 (JIS63K) hoặc đường kính danh nghĩa của mặt bích ≥ 650A (26B) thì sử dụng sản phẩm có gắn cả vành trong và vành ngoài.

Ưu điểm 3

Do có tính kín khí tốt, nên tính năng kín khít trong chân không và trong thể khí được nâng cao  đáng kể.

Ưu điểm 4

Do có tính phù hợp vượt trội đối với chu trình nhiệt và chu trình áp lực nên sử dụng lực thắt chặt ít.

Ưu điểm 5

Khả năng chống bức xạ tốt (cũng có sản phẩm sử dụng cho ngành năng lượng nguyên tử)

 

Chất lỏng áp dụng

Như nước, nước biển, nước nóng, hơi nước, dầu thô, cồn, dầu động thực vật, dầu truyền nhiệt,  dung môi thông thường,  axit nhẹ, chất kiềm nhẹ, axit mạnh, chất kiềm mạnh, không khí, khí Nitơ, khí trơ, khí thải, khí dễ cháy, khí độc, chất lỏng ở nhiệt độ cực thấp.

Chất lỏng không thích hợp

Axit Sulfuric đậm đặc ở nhiệt độ cao, axit bị ôxy hoá như axit nitric đậm đặc, ôxy.

Ứng dụng

Đặc biệt là loại gioăng thích hợp nhất cho việc sử dụng trong hơi nước có nhiệt độ và áp suất cao, trong dầu truyền nhiệt ( ngoại trừ HTS). Cũng thích hợp sử dụng ở nơi có nhiệt độ cực thấp.

 

Sản phẩm liên quan
BLACKTIGHT VALQUA No.6590
Sản phẩm BLACKTIGHT (Sản phẩm gắn vành trong)
BLACKTIGHT VALQUA No.6592
Sản phẩm BLACKTIGHT (Sản phẩm gắn vành trong)
BLACKTIGHT VALQUA No.6596
Sản phẩm BLACKTIGHT (Sản phẩm gắn cả vành trong và vành ngoài)