CÔNG TY TNHH VALQUA VIỆT NAM

DUST SEAL

VALQUA NO.E9060
VALQUA NO.E9060

Valqua No.E9060

 

 

 

 

 

 

 

 

 


URL: 
http://www.valqua.com/product/mpe9060/

URL: http://www.valqua.co.jp/product/mpe9060/


- Là vật được đúc từ cao su urethane thành hình dạng đã được quy định.

- Sử dụng như các loại gioăng làm kín và các loại linh kiện trong máy móc.