CÔNG TY TNHH VALQUA VIỆT NAM

BLACK HYPER

BLACK HYPER
BLACK HYPER

Mã sản phẩm Valqua: GF300. Tên sản phẩm: Black Hyper


Vòng đệm mềm/ Tấm đệm tính năng cao
http://www.seal.valqua.co.jp/seal/highperformance/gf300/
Mã sản phẩm Valqua: GF300 (An toàn thực phẩm)
Tên sản phẩm: Black Hyper

 
Đặc tính 1
Đây là tấm đệm không amiăng hiệu suất cao lý tưởng cho các đường ống tiện ích sử dụng hơi 
nước và dầu.
Đặc tính 2
Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn về luật vệ sinh An toàn thực phẩm, tiêu chuẩn thực phẩm- chất phụ gia.
Đặc tính 3
Sản phẩm PTFE vượt trội với tính chịu nhiệt cao trong thời gian dài bằng việc cải thiện đáng kể 
đặc tính đàn hồi vẫn là vấn đề từ trước tới nay. Nếu có điều gì chưa hài lòng về sản phẩm, xin hãy liên 
lạc với chúng tôi.
Chữ (An toàn thực phẩm) ghi bên trên thể hiện sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn thực phẩm, chất phụ 
gia và đảm bảo Luật An toàn vệ sinh thực phẩm.
Các dạng chất lỏng phù hợp với sản phẩm
Nước, nước biển, nước nóng, hơi nước, dầu thô, rượu, dầu động vật và thực vật, dầu nhiệt, 
môi chung, axit yếu kiềm yếu, không khí, khí nitơ, khí trơ, khí thải, khí dễ cháy, chất lỏng đông lạnh, vv
Các dạng chất lỏng không phù hợp với sản phẩm
Axít oxy hóa, chất lỏng sinh học oxy hóa, monome polyme hóa, kiềm mạnh, khí độc, axit hydrofluoric
Sử dụng
Sản phẩm được sử dụng làm phụ kiện kết nối ống, máy bơm, van, và các phụ kiện đường ống khác 
với nhau trong các công xưởng, nhà máy phát điện, nhà máy lọc dầu, chế biến thép, tàu thuyền  v.v
Thành phần chính
PTFE,silica, graphite
Gam màu/ In
Xám đậm/ Đen