CÔNG TY TNHH VALQUA VIỆT NAM

VALQUALON

VALQUALON
VALQUALON

Vòng đệm mềm/ Vòng đệm Fluorocarbon. Mã sản phẩm Valqua: 7020
Vòng đệm mềm/ Vòng đệm  Fluorocarbon
Mã sản phẩm Valqua: 7020 (An toàn thực phẩm)
Tên sản phẩm : Valqualon

http://www.seal.valqua.co.jp/en/valflon/7020/

Đặc tính 1
Để khắc phục hiện tượng dòng chảy lạnh là nhược điểm của PTFE, sản phẩm này được sản 
xuất theo cách trộn chất làm đầy vô cơ.
Đặc tính 2
Được trang bị với khả năng chịu nhiệt, kháng hóa chất, và đặc tính chống dòng chảy lạnh, sản 
phẩm này phù hợp nhất cho các dòng xử lý các hóa chất khác nhau (axit sulfuric nóng nồng độ 
cao và axit nitric nóng, vv)
Đặc tính 3
Sản phẩm này không phù hợp với nồng độ kiềm cao như natri hydroxit, axit hydrofluoric, 
monome polyme hóa và các loại tương tự.
Đặc tính 4
Sản phẩm đảm bảo theo luật An toàn vệ sinh thực phẩm và phù hợp với tiêu chuẩn thực phẩm, 
chất phụ gia. Chữ (An toàn thực phẩm) ghi bên trên thể hiện sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn thực 
phẩm, chất phụ gia và đảm bảo Luật An toàn vệ sinh thực phẩm.
Các dạng chất lỏng phù hợp với sản phẩm
Nước, nước biển, nước nóng, hơi nước, dầu thô, rượu, dầu động vật và thực vật, nhiệt dầu trung 
bình, axit yếu, yếu kiềm, không khí, khí nitơ, khí trơ, khí thải, khí dễ cháy, khí độc, oxy, chất lỏng 
đông lạnh, v.v.
Các dạng chất lỏng không phù hợp với sản phẩm
Các chất chứa hàm lượng kiềm cao như natri hydroxit, axit hydrofluoric, monome polyme hóa, vv
Sử dụng
Sản phẩm được sử dụng làm phụ kiện kết nối ống, máy bơm, van, và các phụ kiện đường ống khác 
với nhau trong các công xưởng, nhà máy phát điện, nhà máy lọc dầu, chế biến thép, tàu thuyền  v.v
Thành phần chính
PTFE, Silica
Gam màu/ In
Màu sữa