CÔNG TY TNHH VALQUA VIỆT NAM

BLACK VALQUALON

BLACK VALQUALON
BLACK VALQUALON

Vòng đệm mềm/ Vòng đệm Fluorocarbon. Mã sản phẩm Valqua: 7026
 
Vòng đệm mềm/ Vòng đệm  Fluorocarbon
Mã sản phẩm Valqua: 7026 (An toàn thực phẩm)
Tên sản phẩm: Black Valqualon

http://www.seal.valqua.co.jp/en/valflon/7026/

 
Đặc tính 1
Sản phẩm được tạo thành bằng cách trộn chất làm đầy carbon với PTFE để tạo thành tấm.
Đặc tính 2
Tương tự như sản phẩm 7020 cùng nhóm, sản phẩm này là sự kết hợp giữa tính chịu nhiệt tuyệt 
vời với tính kháng hóa chất và chịu dòng chảy lạnh, nên thích hợp nhất cho các đường ống sử dụng 
nhiều loại hóa chất.
Đặc tính 3
Sản phẩm đảm bảo theo luật An toàn vệ sinh thực phẩm và phù hợp với tiêu chuẩn thực phẩm, 
chất phụ gia. Chữ (An toàn thực phẩm) ghi bên trên thể hiện sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn thực 
phẩm, chất phụ gia và đảm bảo Luật An toàn vệ sinh thực phẩm.
Các dạng chất lỏng phù hợp với sản phẩm
Nước, nước biển, nước nóng, hơi nước, dầu thô, rượu, dầu động vật và thực vật, dầu nhiệt, dung 
môi chung, axit yếu, kiềm yếu, không khí, khí nitơ, khí trơ, khí thải, khí dễ cháy, khí độc, chất lỏng 
đông lạnh, v.v.
Các dạng chất lỏng không phù hợp với sản phẩm
Các chất lỏng oxy hóa như axit sulfuric nhiệt có nồng độ cao và axit nitric nóng, các monome có 
thể polyme hóa v.v
Sử dụng
Sản phẩm được sử dụng làm phụ kiện kết nối ống, máy bơm, van, và các phụ kiện đường ống khác 
với nhau trong các công xưởng, nhà máy phát điện, nhà máy lọc dầu, chế biến thép, tàu thuyền  v.v
Thành phần chính
PTFE, carbon
Gam màu
Đen