CÔNG TY TNHH VALQUA VIỆT NAM
 

 

 

STT

 

 

Thông tin môi trường

 

 

Nội dung

 

 

Mô tả

 

 

Tài liệu

(File đính kèm)

 

 

Thời gian/thời điểm công khai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giấy phép môi trường

 

 

 

Cấp phép cho Công ty TNHH Valqua Việt Nam, địa chỉ tại Khu công nghiệp Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Sản xuất và bán các loại sản phẩm lót đệm bằng các loại nguyên vật liệu dùng cho hệ thống đường ống công nghiệp, máy móc thiết bị công nghiệp và các mục đích công nghiệp khác tại lô CN3.5, Khu công nghiệp Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 18/10/2023, UBND tỉnh Hải Dương đã ra quyết định số 2272/GPMT-UBND, cấp giấy phép môi trường cho công ty TNHH Valqua Việt Nam  

 

 

 

 

 

 

 

Giấy phép môi trường cấp ngày 18-10-2023  


 

 

 

 


 

 

 

 

Ngày 02 tháng 11 năm 2023 

 

 

 

 2

 

 

 

 Giấy phép môi trường

 

 

 

Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của công ty TNHH Valqua Việt Nam

 

 

 

Ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2022

 

 

 

 Ke-hoach-ung-pho-su-co-moi-truong 

 

 

 Ngày 13 tháng 1 năm 2023